schuilhut Loetbos

In opdracht van de Groenalliantie Midden Holland|Staatsbosbeheer is voor het veenweide landschap van de Krimpenerwaard een schuilhut ontworpen welke ruimte biedt aan bezoekers van dit recreatie- en natuurgebied.

Het dak is een uitsnede van het maaiveld en diens begroeiing en is opgehangen aan staanders. Hiermee verwijst het onderdak naar zowel het karakteristieke veenweidelandschap alsmede cultuurhistorische elementen zoals in dit geval een hooiberg. 

Het onderdak is hiermee een punt voor informatievoorziening met betrekking tot het landschap en de geschiedenis van dit landschap.

Opdrachtgever

Groenalliantie
Midden Holland | Staatsbosbeheer

Locatie

Loetbos

I.S.M.

Verboon Maasland bv.

Periode

Voorjaar 2018 - zomer 2019

Visual

studio Frame

Contest

Tender ontwerp / UAV GC