you name it

we frame it

Studio Frame

Studio Frame is een vanuit Rotterdam en Utrecht opererende Architectuurstudio die uitdagende ontwerpopdrachten aangaat in zowel Nederland als daarbuiten. Studio Frame werkt in de velden en op de grensvlakken van kunst, architectuur, stedenbouw en landschap.

De studio wordt geleid door Paul Voorbergen en André Middelkoop en gaat samenwerkingsverbanden aan met ingenieurs, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en kunstenaars voor een optimale kruisbestuiving en de interessantste resultaten.

Studio Frame werkt voor de publieke en particuliere sector aan projecten die variëren in schaal van meubel tot gebouw en omgeving. Wat de opdrachten delen is de mate van complexiteit en ambitie. Door de noodzaak deze opgaves ontwerpend te onderzoeken wordt een eindresultaat bereikt dat verrassend verschilt van het startpunt. Door deze integrale ontwerpbenadering wordt een brede expertise geïntegreerd in de ontwerpen.  Ideeën worden op deze manier gestructureerd tot concrete ontwerpen met een eigen identiteit, ruimtelijke kwaliteit en vanzelfsprekendheid.

PROJECTS

we take on

OUDE HOLLANDSE WATERLINIE
Landart 

WHAT'S COOKIN'

and hot?

studio Frame -  Werk in uitvoering

28 december 2022

In Tholen nadert de bouw van het paviljoen haar afronding. De twee 'taartpunten' met beiden hun subtiele verschillen in detaillering worden ondertussen zichtbaar. 

studio Frame -  Werk in uitvoering

15 april 2022

In het Zeeuwse Tholen is begonnen met de start van de bouw van het bijeenkomstgebouw voor Speeltuinvereniging Buutvrij.

Contact

Studio Frame structureert ideeën tot concrete ontwerpen met ‘body’ en een eigen vanzelfsprekendheid. In dit proces zijn we gelijktijdig bezig de verschillende partijen (toeleveranciers, product designers en bijvoorbeeld aannemers) met elkaar te verbinden. Studio frame biedt een creatief raamwerk waarbinnen van alles kan en is een directe sparringpartner voor opdrachtgevers en adviseurs.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, wij horen het graag. 

Team studio Frame

Stel een vraag

Web Design and Service provided by www.GraphicGrocery.nl