WONINGEN LOPIKERWAARD

Wonen aan een collectief erf

Op het achtererf van een bedrijventerrein is een plan ontwikkeld voor woningbouw. De geplande woningen gaan mee in de cultuurhistorische context van het omliggende slagenlandschap met boerenerven. In het plan is ruimte gegeven aan karakteristieke landschapselementen en zijn de overgangen naar de aanliggende kavels zorgvuldig vormgegeven. Zichtlijnen naar het ‘achterland’ zijn onderdeel van het ruimtelijk plan.

Het ruimtelijk plan biedt plaats voor een diversiteit aan woningtypen; er is ruimte voor grondgebonden woningen en appartementen. Vooral starters uit het middensegment zullen hier hun plek vinden. Collectieve functies in het plan zorgen in de exploitatie voor saamhorigheid en dynamiek. 

Opdrachtgever

-

Locatie

Lopikerwaard

Periode

2022-2023

Beelden

studio Frame