sanitairgebouw
Loetbos

In opdracht van de Groenalliantie Midden Holland|Staatsbosbeheer is voor het recreatiegebied 'het Loetbos' een sanitairgebouw ontworpen welk aansluit op haar  landelijke omgeving.

Het Loetbos is een mooi recreatiegbied gelegen aan het veenriviertje 'de Loet'. De gebouwde omgeving is landelijk en bestaat uit veelal oude boerderijen met opstallen. 

Om met een hedendaags gebouwtje aan te sluiten op deze context is gebruik gemaakt van verschillende ontwerpmiddelen; Qua materialisering is met een zwart gebeitste houten gevelbekleding aangesloten op de uitvoering van de opstallen in de omgeving. Hergebruikte keramische dakpannen zijn toegepast om op een circulaire wijze gebruik te maken van de karakteristiek van het materiaal en de - al aanwezige- kwaliteit.

In de vormgeving is een 'weggezakte' noklijn toegepast om een mate van 'imperfectie' toe te laten. Hiermee wordt aangesloten op de veelal iets - door de tijd - verzakte bijgebouwtjes in de omgeving.

Daarnaast is op subtiele en ambachtelijke wijze in het open houten latten patroon de iconografie van de toiletten opgenomen. 

Opdrachtgever

Groenalliantie
Midden Holland |  Staatsbosbeheer

Locatie

Loetbos

I.S.M.

Verboon Maasland bv.

Periode

Voorjaar 2018 - zomer 2019

Fotograaf

studio Frame

Contest

Tender ontwerp / UAV GC