HOLLANDS PEIL, LANDART
OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

Hollands Peil is een ontwerp voor landschapskunst. Het betreft een concept dat op meerdere plekken, aangepast aan de context en het budget, kan worden opgebouwd.

Het object bestaat uit de volgende onderdelen:
het maaiveld wat bezaaid is met korenbloemen en vergeet me nietjes die, met hun groeihoogte van ca. 50 cm, de waterlinie als vriend symboliseert;
een dalend maaiveld die de dalende veenbodem visualiseert;
en een stijgend maaiveld welk de stijgende zeespiegel zichtbaar maakt;
het geheel is opgebouwd uit aarde wallen.

Het uitgangspunt is de verbeelding van zowel verleden en toekomst als vriend en vijand. Waar de Oude Hollandse Waterlinie ons in het verleden als ‘vriend’ beschermde vormt het water in de toekomst een mogelijke ‘vijand’.

In het kunstwerk wordt de bezoeker geleidelijk mee genomen door de tijd vanaf het jaar 1672 naar de toekomst en ervaart deze transformatie van vriend naar vijand. Het aflopende pad leidt naar een eindpunt waar de stijgende en dalende hoogtes maximaal zijn. Door middel van horizontale en verticale accenten in de wanden en met een uitgekiende lichtval wordt het hoogteverschil beleefbaar gemaakt.

Binnen het voorgestelde ontwerp zijn vele varianten en afmetingen mogelijk waarbij het concept in stand blijft. De vormgeving wordt aangepast aan de
situering -zowel in de vestingsteden als langs de waterlinie- waar het kunstwerk wordt geplaatst. De verschillende uitvoeringen van het ontwerp vormen samen een herkenbare reeks.

Door met rammed earth, een aangestampt leemmengsel, te werken verwijzen we naar de schansen, dijken en omwalling bij de forten. Daarnaast voegt het zich op een aangename en natuurlijke wijze in het hollandse landschap.

Opdrachtgever

Stichting OHW

Locatie

gebied van de OHW

Visual

studio Frame

Periode

najaar 2019

Contest

ontwerpprijsvraag met expositie

organisatie

Groen Hart Kunst