HOLLANDS PEIL, LANDART
OUDE HOLLANDSE WATERLINIE

Hollands Peil is een ontwerp voor landschapskunst. Het ontwerp verbeeldt de oude Hollandse waterlinie (OHW) en de betekenis van water in het gebied van de OHW.

De opdracht vanuit de stichting Oude Hollandse Waterlinie was het ontwerp van een kunstwerk in de openbare ruimte dat zowel de Oude Hollandse Waterlinie verbeeldt als het thema ‘water vriend en vijand’. Dit ter viering van het 350-jarige bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie in 2022.

De uitdaging in de opgave was het verweven van de beide vragen en het voegen van het kunstwerk in de landschappelijke omgeving van de Oude Hollandse Waterlinie. 

Juist de karakteristiek van dit landschap is genomen als vertrekpunt voor het concept. Het gehele gebied van de ODH bestaat uit veenweide landschap wat door de eeuwen heen door het door de mens bemalen van het waterpeil meerdere meters is gedaald. Door de tijd heen stijgt tevens de zeespiegel door menselijke activiteit, net zoals de bodemdaling een proces dat stapsgewijs verloopt. 

Deze ruimtelijke wijzigingen in het landschap zijn verwerkt in het kunstwerk, de bezoeker maakt zo een reis door de tijd en wordt uitgenodigd na te denken over hoe wij ons verhouden tot dit landschap en het water dat hier onderdeel van uitmaakt.

Een dalend pad van halfverharding symboliseert het dalende grondpeil. De tegenhanger is een bloemrijk weidelandschap gevuld met vergeet mij nietjes dat langzaam stijgt. De halve meter hoge vergeet-mij-nietjes symboliseren het waterpeil van de ODH en het stijgende waterpeil.

Opdrachtgever

Stichting OHW

Locatie

gebied van de OHW

Visual

studio Frame

Periode

najaar 2019

Contest

ontwerpprijsvraag met expositie

organisatie

Groen Hart Kunst