Gemeente Almere
Tiny House

Het uitgangspunt van het ontwerp is een kleine maar comfortabele woning op een riante natuurlijke plek. Doorlopende zichtlijnen, los van het voorzieningen en netwerk, verbonden met de omgeving, eenvoud en efficiënt vloer gebruik waren het gereedschap. De plek en het huis horen bij elkaar.

De woningen staan gegroepeerd in een collectieve ruimte, de ‘footprint’ van het huis is gelijk ook de officiële kavelgrens. Aanvullend krijgt het cluster van huizen een ruimte voor gemeenschappelijke energievoorziening, waterfiltering, wasruimte en bergruimte. Het omringende gebied van de locatie wordt gebruikt voor gemeenschappelijk groen, een helofytenfilter en energieopwekking.

Omdat de buitenlijn van de woning de directe overgang van open naar privé vormt, is het huis uit verschillende gebouwschillen opgebouwd. Deze gelaagdheid voorziet in een gradatie van privacy, bouwfysische beheersing en duurzaamheid en ten slotte biedt het identiteit en geborgenheid.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Locatie

Almere

Periode

Voorjaar 2018

Visual

studio Frame