Gemeente Almere
Tiny House

Een klein huis met een royale kwaliteit

Voor de BouwEXPO Tiny Housing wenste de gemeente Almere ontwerpen voor zogenaamde Tiny houses, oftewel; kleine huizen. 

Hoe deze nieuwe woonvorm in Nederland zijn vorm zou moeten krijgen was de vraag voor dit ontwerp. Gaat het 'klein wonen' om een kleine woning of de manier van leven?

Voor het ontwerp is gekozen om de manier van leven uit te diepen. Het ontwerp gaat uit van het wonen in een collectief groen, de ‘footprint’ van het huis is gelijk ook de officiële kavelgrens. Het cluster van huizen heeft een ruimte voor gemeenschappelijke energievoorziening, waterfiltering, was- en bergruimte. Het omringende gebied wordt daarnaast gebruikt voor gemeenschappelijk groen, een helofytenfilter en energieopwekking.

Omdat de buitenlijn van de woning de directe overgang van open naar privé vormt, is het huis uit verschillende gebouwschillen opgebouwd. Deze gelaagdheid voorziet in verschillende gradaties van privacy.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Locatie

Almere

Periode

Voorjaar 2018

Visual

studio Frame