Paviljoen
Surfplas Krimpenerhout

In opdracht van de Groenalliantie Midden Holland|Staatsbosbeheer is voor het veenweide landschap van de Krimpenerwaard een paviljoen ontworpen dat onderdak biedt aan bezoekers van dit deels nieuwe recreatie- en natuurgebied. 

In dit gebied is door studio frame een paviljoen ontworpen dat als beginpunt fungeert voor wandel- en mountainbikeroutes. Daarnaast biedt het paviljoen onderdak voor ontmoeting, gebiedsinformatie, rust, uitzicht en beschutting op zonnige en regenachtige dagen.

Het paviljoen integreert de karakteristieken van het omliggende cultuurhistorische polderlandschap en is als het ware een collage van dit oer-Hollandse polderlandschap. Ruige inheemse grassoorten op het dak vormen een verwijzing naar de rietkragen en slootranden van het slagenlandschap. De dakrand is vormgegeven met een motief van eikenhouten latten die refereert naar de karakteristieke boerenlandhekken in de omgeving.  Daarnaast suggereert het samenspel van kolom posities en het latten patroon op subtiele wijze een rij van leibomen zoals die veelal is te vinden voor de oude boerderijen in de Krimpenerwaard.

De eikenhouten gevelbekleding vindt zijn oorsprong in de bossen van Staatsbosbeheer daarnaast is het dak van het paviljoen voorzien van een laag veen dat is vrijgekomen bij de herinrichting van het natuurgebied. De begroeiing op het dak is een doorsnede van het oude hollandse weidelandschap en bestaat uit inheemse grassoorten en kruiden. De vloer van het paviljoen wordt gevormd door een betonnen plateau van circulair beton met Olifantsgras.

Het paviljoen vormt in vorm en begroeiing een samenhang met een drietal heuvels die in het landschap liggen.  Deze drie heuvels schermen de entree tot het natuurgebied af van de naastgelegen parkeerplaats en vormen samen met het paviljoen een aangename overgangszone naar het wijde landschap en de recreatieplas. 

Opdrachtgever

Groenalliantie
Midden Holland |  Staatsbosbeheer

Locatie

Krimpenerwaard

I.S.M.

Verboon Maasland bv.

Periode

Voorjaar 2018 - zomer 2019

Visual

Proloog

Contest

Tender ontwerp / UAV GC