Paviljoen
Surfplas Krimpenerhout

Het paviljoen biedt onderdak aan bezoekers van het vernieuwde recreatie- en natuurgebied en sluit aan op de aanwezige cultuurhistorische waarden.

De opdracht van Groenalliantie Midden Holland I Staatsbosbeheer betrof het ontwerp van een uitnodigend paviljoen dat ruimte biedt aan picknick- en schuilgelegenheid en de nodige voorzieningen. 

Normaal zou er een gebouwde context aanwezig zijn die aanleiding geeft voor een beeldtaal of een concept, maar in dit geval was de gebouwde context blanco en diende vanaf ‘scratch’ een identiteit ontworpen te vanzelfsprekend was.

De cultuurhistorische waarden van het landschap zijn als uitgangspunt genomen voor het ontwerp. Elementen als het boerenlandhek en de wilde, kruidige en grassige begroeiing van o.a. de slootkanten zijn componenten die zijn ingezet in de vormgeving van het paviljoen. Daarnaast zijn omliggende landschappelijke elementen in hetzelfde pallet mee-ontworpen zodat een samenhang van vormen is ontstaan in het landschap.

Opdrachtgever

Groenalliantie
Midden Holland |  Staatsbosbeheer

Locatie

Krimpenerwaard

I.S.M.

Verboon Maasland bv.

Periode

Voorjaar 2018 - zomer 2019

Foto's

Frank Penders

Contest

Tender ontwerp / UAV GC