WEILANDKLOOSTER

 Kickoff Weilandklooster!
Studio Frame denkt mee met het Weilandklooster; een leefgemeenschap in de polder waarin zorg, wonen en retraite wordt gecombineerd.

Studio Frame is gevraagd mee te denken met het realiseren van een droom. Twee enthousiaste initiatiefnemers willen een woon- en werkgemeenschap opzetten. Daarbij hebben de initiatiefnemers, werkend in de zorg en diaconie, een combinatie van jongerenhuisvesting, kleinschalige zorg-woongroep, retraite en duurzaam leven voor ogen. Door in dit prille begin samen op te trekken kunnen we al pratend, brainstormend en schetsend onze kennis en ervaring delen. 

Dus nog ruim voor het ontwerp van de gebouwen plaatsvindt dromen we met het initiatief mee. En kijken we samen naar de keuzes en kansen. We denken mee in realistische verwachtingen, in het opstellen van de randvoorwaarden en in de haalbaarheid van het weilandklooster.  

Welke bewoners en met welke wensen komen er? Hoe wonen ze bij, met en naast elkaar? Hoe maken we de zorg wederkerig? Hoe vinden we de balans tussen privacy en gemeenschappelijkheid? Hoe vullen we de retraite en de bijhorende beleving in? Wat zijn potentiële locaties, waar moeten deze aan voldoen? Hoe om te gaan met bestaande bebouwing en wat zijn de (ver)bouwkosten?  Welke samenwerkingen zijn er straks en nu noodzakelijk? 

Concreet heeft dit een evenwichtig businessplan opgeleverd waarin de organisatie, financiering, ontwerp ambitie en het plan van aanpak staan omschreven. Hiermee is de droom al een stuk dichter in de buurt van realisatie gekomen.

Opdrachtgever

Weilandklooster

Locatie

n.t.b.

Foto

Frank Penders

Periode

2020-2022